Privacy Statement

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Stichting Philips Harmonie gevestigd op de Boccherinilaan 6, 5653 HE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Stichting Philips Harmonie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Contactgegevens van de Stichting Philips Harmonie


Functionaris Gegevensbescherming

Helene Moonen is verantwoordelijke functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Philips Harmonie. Via het algemene e-mail adres info@philipsharmonie.nl kunnen vragen aan de functionaris gesteld worden.


Persoonsgegevens die verwerkt worden door de stichting

De Stichting zal enkel en alleen die gegevens gebruiken/verwerken die door de leden of relaties zelf zijn verstrekt.

Gegevens van leden die verwerkt worden zijn:


 • Voornaam en Achternaam
 • E-mail adres en telefoonnummer
 • Jaar dat lidmaatschap gestart is
 • Geboortedatum (ten behoeve bepaling van datum waarop lid pensioengerechtigd wordt)
 • Gebruikt instrumentarium en eventuele functie bij de vereniging
 • Uniformering
 • Ledentoestemming om eventueel foto’s te gebruiken op de website


Gegevens die via de website worden verstrekt worden enkel gebruikt om te communiceren over onze website en/of activiteiten. 


Gevoelige Persoonsgegevens

De Stichting heeft geen enkele intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar (www.philipsharmonie.nl). De Stichting raadt dan ook ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht er aanleiding zijn tot mogelijke afwijkingen van het hierboven genoemde, vragen wij U contact op te nemen met bovengenoemde functionaris. Hierna kan eventuele informatie verwijderd worden.


Doeleinden gegevensgebruik

Persoonsgegevens worden merendeels gebruikt voor interne doeleinden.

Te weten:


 • Verzenden informatie over repetities, concerten en programma
 • Verzenden van Nieuwsbrieven, regelementen en algemene informatie over de vereniging
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, vergaderingen of concerten
 • Communicatie over andere activiteiten in relatie tot de Stichting


Gebruikte Programmatuur

De Stichting maakt gebruik van de volgende programmatuur, allen beschermd met wachtwoorden, enkel gedeeld binnen het bestuur van de vereniging. In het geval van de ledengegevens zijn deze enkel beschikbaar voor de 1e en 2e secretaris.


 • Outlook, Gmail
 • Dropbox
 • Windows Office 10


De stichting Philips Harmonie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Bewaartermijn gegevens

De Stichting gebruikt persoonsgegevens enkel en alleen voor het bereiken van de eigen doelstellingen. Alle gegevens die via de website worden verstrekt, worden gemiddeld 3 maanden bewaard.


Delen met derden

Persoonsgegevens zullen in een aantal zeer uitzonderlijke gevallen gedeeld worden met instanties. Zo worden ledenlijsten gedeeld ten behoeve van subsidieaanvraag (via CKE) en lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

Daar waar het relaties betreft van de Stichting Philips Harmonie, zullen gegevens enkel gebruikt worden voor het informeren over concerten/activiteiten en nieuws over de Stichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden of relaties van de Stichting Philips Harmonie hebben het recht hun eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zij hebben daarnaast het recht om een verzoek in te dienen bij de Stichting tot intrekking van de toestemming tot het gebruik van hun gegevens. Waarna je vervolgens een verzoek kunt doen om op andere wijze informatie te krijgen. Dit verzoek kun je via de bovengenoemde functionaris indienen.

Tevens bestaat de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Philips Harmonie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@philipsharmonie.nl